За нас

Arkobo-zjs

Ние, свещарите Аркобо, заедно със слънчевите лъчи, уханните цветя и радостните пчели изработваме свещи с ръце и сърце. Използваме чист пчелен восък, памучен фитил и надежда.

Восъкът се изработва в природната фабрика по специална хилядолетна рецепта.Нужни са слънчево време, поляни с разцъфнали, уханни цветя и безброй полети на неуморните пчелички. В рецептата, по която пчелите приготвят восъка, се включват най-отбрани естествени аромати. Такива, които носят приятност за тялото, радост в сърцето и разширение в ума.

И за да се радваме още повече на благата, които получаваме, освен най-качествени материали и жужащи методи за добиването им – избрахме и технология на производство включваща най-големите постижения на природната техника – ръчната изработка.

В ръчната изработка, освен ръцете, взимат участие и умът и сърцето, така свещите стават още по-хубави.

Свещите от пчелен восък създават среда, за проявление на светлината. Те са мъничко кондензирано слънце. Когато свещарите Аркобо запалваме свещ и се радваме на благата и светлина, понякога си мислим за лъчите, поляните, горите поточетата, пчелите.

Историята на всяка свещ е светла, пъстра и уханна. Около запалената свещ от пчелен восък се създава една мъничка сфера на красива хармония и когато човек съзнателно се свърже с тази сфера, той може да я разшири, така, че да го обгърне и приеме в този красив свят на светлина и аромат.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.

 

Вашият коментар