За нас

ИЗРАБОТВАМЕ

Ние, свещарите Аркобо, заедно със слънчевите лъчи, уханните цветя и радостните пчели изработваме свещи с ръце и сърце. Използваме пчелен восък, памучен фитил и мъничко вяра в съзидателните и творчески сили.

РЪЧНО

В ръчната изработка, освен ръцете, взимат участие и умът и сърцето, така свещите стават още по-хубави. Процесът, който използваме е да навиваме свещите от предварително подготвени восъчни основи и памучни фитили.

ИСТОРИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО

Започнахме тази дейност някога в едно китно, красиво място – село Жеравна. Може би заради това и заради съвършенството в природата свещите изглеждат толкова приятни. Радвам се като чуваме от хора, които ги получават, че на живо „са още по-хубави“

От 2005 година помагаме да съществуват и тези мънички творения, носещи светлинки, уют и усмивки.

УЮТ

Историята на всяка свещ е светла, пъстра и уханна. Около запалената свещ от пчелен восък се създава една мъничка сфера на красива хармония и когато човек съзнателно се свърже с тази сфера, той може да я разшири, така, че да го обгърне и приеме в този красив свят на светлина и аромат.

ЕКИП

Свикнали сме екипът да е голям – природа, пчели, пчелари, магазинери, куриери, производители на кутии, та дори и хора, които се грижат за софтуерното и компютърно обезпечаване на дейността. Благодарим, че заедно се стремим към повече красота!

ПРОДАВАМЕ

Да, ние продаваме свещите, които изработваме. Най-често това се случва през сайта ни или по телефон, социални мрежи и други пътища. В годините сме изпращали свещи до китни селца и хубави градове в България и почти по целия свят. На свещите са се радвали най-различни хора – пъстри, пъстри като цветята. Навярно всеки, гледайки пламъчето на запалената натурална свещ усеща и онова невидимото пламъче, вложено вътре в него.