Кръжок в детски център КАК – клуб за активност и креативност

Благодарим за поканата да проведем кръжок с децата от детски център КАК. Срещата беше пъстра, слънчева, с мисли за пчели и приложно творчество. Всичко останахме доволни, заедно с родителите,

Празник в арт студио

Една от радостите на свещарството са онези празници, които наричаме „Кръжок по правене на свещ – свещарят в мен“. Радостно е когато показваме на малки и големи как

Кръжок по правене на свещи – разкриваме свещарството свещичка по свещичка

Това беше вторият публичен кръжок по правене на свещи. Разкривахме свещарството свещичка по свещичка, усмивка със усмивка и вяра за надежда. Благодарим, че заедно споделихме един от последните