Кръжок по правене на свещи – разкриваме свещарството свещичка по свещичка

Това беше вторият публичен кръжок по правене на свещи. Разкривахме свещарството свещичка по свещичка, усмивка със усмивка и вяра за надежда. Благодарим, че заедно споделихме един от последните