Кръжок в училище – свещи и усмивки

Кръжок по правене на свещи

Това беше чудесен кръжок. Децата от музикалното училище ни посрещнаха с песни и усмивки. Ние ги научихме да правят свещи. И така със светлина в ума и топлина в сърцето всеки занесе ръчно изработени свещи вкъщи. Така се подготвихме за празниците.

 

Кръжок по правене на свещи

Кръжок по правене на свещи

Кръжок по правене на свещи

Кръжок по правене на свещи

Кръжок по правене на свещи

Кръжок по правене на свещи

Кръжок по правене на свещи